فارسـی

داستان مــا

نام کارگزاری ITB (international trading brachium) از ستاره برکیوم (Brachium) گرفته شده است. ستاره برکیوم قسمتی از صورت فلکی میزان (Libra) است که به شکل یک ترازو دیده و به عنوان نماد عدالت در دنیا شناخته می‌شود. در عهد باستان نیز فانوس دریایی اسکندریه را به ستاره برکیوم تشبیه می‌کردند که همواره راهنمایی برای افراد و کشتی‌ها بود تا در مسیر خود بمانند.

بروکر ITB نیز قصد دارد تا همواره راهنمای مسیر معامله‌گران باشد. برای رشد در مسیر معامله‌گری کافی است تا ستاره برکیوم خود را پیدا کنید تا در یک بروکر با محیطی عادلانه بتوانید به اهداف خود برسید.