Loading....
فعلی :
  • فارسی
بقیه زبان ها: :

تقویم فارکس

از رویداد های روز فارکس با خبر شوید

تقویم اقتصادی رویدادها و شاخص های مالی را از سراسر جهان پوشش می دهد. هنگامی که داده های جد ید ی منتشر می شوند به طور خودکار این تقویم به روز رسانی می شود و در انجام معاملات و سرمایه گذاری می تواند تاثیرگذار باشد. تقویم اقتصادی  ITBFXمتعهد می شود دقیق ترین مطالب را ارائه دهد، اما به دلیل حجم زیاد داده ها و گستره وسیع منابع رسمی انتشار اطلاعات ،ITBFX نمی تواند مسئولیت تغییرات احتمالی را بپذیرد. کاربران می توانند بر اساس رویدادهای اقتصادی آتی و روی دادهای بازار جهانی ، از قبل استراتژی معاملاتی خود را برنامه ریز ی کنند .

جدول راهنما:

انتظار تاثیرگذاری بالا    
انتظار تاثیرگذاری متوسط    
انتظار تاثیرگذاری کم    
فاقد تاثیرگذاری اقتصادی    

عدد سبز: بالاتر از پیش بینی

عدد قرمز: پایین تر از پیش بینی