دسته بندی: مدیریت ریسک\مدیریت سرمایه

نظریه ورود تصادفی

نظریه ورود تصادفی چیست؟

نظریه ورود تصادفی Random Walk Theory بر این باور است که تغییرات در قیمت دارایی‌ها در بازارهای مالی به صورت تصادفی اتفاق می‌افتد